Solumineraali käyttäjä-tutkimus Saksasta

 
solumineraali-solumineraalit-kayttajatutkimus-dr-schussler-saksa_Zeichenfläche 1.jpg

Saksassa, solumineraalien kotimaassa tehty käyttäjätutkimus todistaa uskomattoman tuloksen, että 81% kaikista oireista poistui joko kokonaan tai väheni merkittävästi kolmen kuukauden aikana solumineraalien käytön myötä.

Olen työssäni viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana aina uudestaan saanut kokea Solumineraalien® tuoman avun asiakkailleni mitä moninaisimmissa fyysisissä ja psyykkisissä terveydentilan ongelmatilanteissa. Lähestulkoon aina vaivat ovat lieventyneet tai täysin kadonneet Solumineraalien® käytön myötä. Osa asiakkaistani kokeekin Solumineraalit® nuoruuden lähteenä, toiset taas kauneuden ylläpitäjänä ja toiset regeneroivana voimana.

Kokemukseni Suomesta vastaavat täysin Saksassa vuonna 2006 tehtyä seurantatutkimusta. Tutkimuksessa seurattiin kolmen kuukauden ajan yhteensä 432 oireen kehittymistä solumineraalien käytön myötä. 81% oireista poistui joko kokonaan tai lieveni merkittävästi. Yksikään oire ei pahentunut eikä minkäänlaisia sivuvaikutuksia ilmennyt.

Tutkimus osoitti suurtenkin mineraalipuutostilojen tasapainottuneen kolmen kuukauden lyhyessä ajassa ja niiden aiheuttamien oireiden pienentyneen merkittävästi. Pienet mineraalipuutostilat puolestaan katosivat nopeasti seurannan aikana ja niiden aiheuttamat oireet poistuivat lähes aina kokonaan. Mineraalitasapainon myötä toksisten aineiden pitoisuudet hiuksissa pienenivät ja hivenaineiden toiminta parani. Kaikki osallistujat kertoivat ihon virkistyneen tutkimuksen aikana, myös niillä, joilla ei varsinaisia iho-ongelmia alussa ollutkaan.

Tutkimuskertomus ja -aineisto

Tutkimukseen valikoitui 42 vapaaehtoista henkilöä, jotka eivät pitkään aikaan tai eivät koskaan aiemmin olleet nauttineet solumineraaleja.

Tutkimuksen alussa henkilöt kertoivat suusanallisesti voinnistaan ja vaivoistaan. Lisäksi henkilöiden lähtötilanne määriteltiin Antlitz-analyysillä, valokuvilla ja hiuksista otettavilla mineraalipitoisuuksien näytteillä. Vastaavasti seurannan lopussa suoritettiin samat toimenpiteet ja eroavuudet dokumentoitiin. Kokelaat sitoutuivat kolmen kuukauden ajan noudattamaan heille seurannan alussa annettua solumineraaliohjeistusta.

Alkuanalyysissä ilmeni, että seurantaan osallistuvilla henkilöillä oli
-  90 oiretta liikuntaelimissä
-  177 oiretta sisäelimissä ja aineenvaihdunnassa
sydän ja verenkierto, rakko, munuaiset, ruoansulatus, hengityselimet

- 82 oiretta ihoon liittyen
ihoreaktiot, ihomuutokset, allergiat, ihon koostumus

- 83 oiretta jotka luokiteltiin yleisvaivoiksi
hermostuneisuus, rauhattomuus, tulehdusherkkyys, kurkunalueen vaivat, PMS ja kuukautiset

Seurannan lopussa oli hyvin vaikuttavaa nähdä, kuinka näinkin lyhyessä ajassa kehon eri toiminnot normalisoituvat ja kuinka kehon ja mielen harmonia kohentui tai parantui. Solun sisäisen mineraalitasapainon merkitys kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin näyttäytyi selkeästi ja johdonmukaisesti.

Muutokset seurantajakson aikana muodostuivat oireryhmittäin seuraavasti

1) Liikuntaelimet:
Seurantaan osallistuneet henkilöt raportoivat seurannan alussa yhteensä 90 eri liikuntaelimiin kohdistuvasta oireesta. Seurannan lopussa 85% oireista oli joko selkeästi lieventynyt tai kadonnut kokonaan. (61% oli selkeästi lieventynyt ja 24% oireista olivat kokonaan kadonneet) 15% oireista eivät olleet muuttuneet. Yhtään huononemista tai sivuvaikutuksia ei esiintynyt.

2) Sisäelimet ja aineenvaihdunta
Alkuanalyysissä osallistujilla havaittiin 177 tähän aihepiiriin kuuluvaa oiretta. Seurantajakson lopussa oireista 77% oli joko selvästi lieventynyt tai poistunut kokonaan (50% oire lieveni, 27% oire katosi kokonaan). 23% oireista eivät muuttuneet jakson aikana, huononemista tai sivuoireita ei ilmennyt.

3) Ihoon liittyvät oireet
Ihoon liittyviä oireita kirjattiin seurannan alussa yhteensä 82. Seurannan lopussa 79% oireista oli joko lieventynyt tai kadonnut kokonaan (70% lieventynyt, 9% kadonnut kokonaan). 21% oireista eivät muuttuneet. Yhtään huononemista tai sivuvaikutuksia ei havaittu.

4) Yleiset oireet
Yleisiksi ryhmiteltiin seurannan alussa yhteensä 83 eri oiretta. Seurannan lopussa näistä 84% oli joko lieventynyt tai kadonnut kokonaan. (57% lieventynyt, 27% kadonnut kokonaan). 16% oireista eivät muuttuneet seurannan aikana. Huononemisia tai sivuvaikutuksia ei havaittu.

Hermostuneisuuden havaittiin pienenneen kaikilla, joilla se alussa oireeksi kirjattiin. He kertoivat tuntevansa olonsa tasapainoisemmaksi ja vakaammaksi. Depressiiviset mielialat, haluttomuus, ylirasittuneisuus ja aggressiot vähenivät. Keskittymiskyky kehittyi paremmaksi.

Muut seurannan aikaiset havainnot

Merkittävien puutostilojen muutokset
Seurannan lopussa otetut hiusmineraalianalyysit osoittivat selkeää mineraalipitoisuuksien tasapainottumista. Seurannan alussa mitatut merkittävät kalsium-, kalium-, natrium-, fosfori- ja piihappo puutosten lukemat nousivat seurannan aikana normaalilukemiin. Samanaikaisesti alun liian korkeat pitoisuudet asettuivat normaaleiksi pitoisuuksiksi.

Pienten puutostilojen muutokset
Pieniin mineraalipuutoksiin viittaavat ulkoiset oireet lähes aina poistuivat täysin ja nopeasti seurannan aikana. Hiusanalyysien mittaustulokset vahvistivat myös pienten ali- ja ylipitoisuuksien nopean tasapainottumisen.

Kivennäis- ja hivenaineiden keskinäinen vuorovaikutus ja riippuvuus
Mineraalitasapaino vaikutti myös hivenaineiden, kuten seleeni, sinkki ja/tai kromi käyttäytymiseen. Aineiden välinen keskinäinen vuorovaikutus ilmeni selvästi. Yhden aineen puutos vaikuttaa myös muiden aineiden hyödynnettävyyteen tai äärimmillään hyödyntämättömyyteen.

Toksisten aineiden poisto
Kehon mineraalitasapainon edistyessä myös toksisten aineiden, etenkin raskasmetallien, pitoisuus kehossa pieneni.

Muutokset iholla
Oireiden seurannan ohella havaittiin kaikkien oireryhmien kesken osallistujien huomion kiinnittyneen ihonsa yleisen kunnon raikastumiseen ja kirkastumiseen. Joillain osallistujista kasvojen ihon regeneroituminen ja ryppyjen pieneneminen oli silmin nähtävää.

Yhteenveto

Seurantajakson aikana seurattiin yhteensä 432 oireen muuttumista. Yhteensä 81% oireista joko lieveni selvästi tai katosi kokonaan. (60% oireista lieveni merkittävästi ja 21% oireista katosi kokonaan). 19% oireista ei muuttunut, yhtään huononemista tai sivuvaikutusta ei raportoitu.

Solumineraalit lieventävät tai jopa poistivat 81% oireista ilman huononemisen riskiä ja aiheuttamatta sivuvaikutuksia – vain kolmessa kuukaudessa!

Johtopäätökset

• Solumineraalien riskittömyys mahdollistaa solumineraalien käytön myös ennalta ehkäisevänä hoitomuotona.
• Solumineraalit edistävät ja säätävät epäorgaanisten aineiden, kivennäisaineet/mineraalit hyödyntämistä ja imeytymistä kehossa.
• Solumineraalit tasapainottavat hyvinkin nopeasti pienet poikkeamat solutason ja kehon mineraalipitoisuuksissa.
• Solumineraalien käytöstä ei ole syntynyt sivuvaikutuksia tai oireiden pahenemisia. Samanaikaisesti solumineraalit säätelevät ja korjaavat nopeasti solujen/kehon mineraaliepätasapainoja.
• Solumineraalit sopivat sekä terveyden ylläpitoon että kaiken akuutin ja kroonisen, sekä fyysisen että psyykkisen hoitoon, kaikenikäisille.

Oma kysymykseni onkin, mihin huippulukemiin olisikaan päästy, kun tutkimusta olisi jatkettu esim. toiset kolme kuukautta? Kolme kuukautta on ihmisen elämässä hyvin, hyvin lyhyt aika.

Käännös: Urs Lüscher